اباصالح زرند کانون فرهنگی و تربیتی اباصالح زرند http://abasalehzarand.ir 2018-12-16T01:18:58+01:00 text/html 2018-08-28T05:08:54+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی جشنواره عید غدیر خم به میزبانی شهداءسادات زرند http://abasalehzarand.ir/post/494 <div align="center"><img src="http://imgurl.ir/uploads/k452643_IMG-20180828-WA0014.jpg" alt="" width="1018" vspace="0" hspace="0" height="509" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-08-28T05:05:25+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی یادواره شهداءسادات زرند کرمان http://abasalehzarand.ir/post/492 <div align="center"><img src="http://imgurl.ir/uploads/e572559_IMG-20180828-WA0015.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-06-26T04:52:10+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی جلسه زیارت عاشورا http://abasalehzarand.ir/post/491 <img src="http://uupload.ir/files/n5sv_photo_collage_maker_c6jpuw.png" alt="" width="909" vspace="0" hspace="0" height="909" border="0" align="bottom"> text/html 2018-06-18T04:55:42+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی جام جهانی - گروه مرگ http://abasalehzarand.ir/post/490 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/b6lg_گروه_مرگ1.jpg" alt="" width="761" vspace="0" hspace="0" height="1084" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-05-29T04:21:27+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی دعای مجیر http://abasalehzarand.ir/post/489 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/euii_image_zna.jpg" alt="" width="961" vspace="0" hspace="0" height="1708" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;این دعا در بین دعاها از جایگاه بلندى برخوردار است و از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله روایت شده و دعایى است كه جبرئیل براى آن حضرت هنگامى كه در مقام ابراهیم مشغول نماز بودند آورد و كَفْعَمى در «بَلَدُ الأَمین» و «مصباح» این دعا را ذكر نموده و در حاشیه آن به فضیلت آن اشاره كرده، از جمله اینكه هر كه این دعا را در «ایام البیض» [روزهاى سیزدهم و چهارهم و پانزدهم] ماه رمضان بخواند گناهش آمرزیده می شود، هرچند به عدد دانه هاى باران و برگهاى درختان و ریگ هاى بیابان باشد.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="3"><br>و خواندن آن براى شفای بیمار و اداى دین و بی نیازى و توانگرى و رفع غم و اندوه سودمند است.</font></p></div> text/html 2018-05-22T06:21:08+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی جزء خوانی در حسینیه المهدی (عج) http://abasalehzarand.ir/post/488 <img src="http://www.upsara.com/images/kgl6_جز1.jpg" alt="" width="998" vspace="0" hspace="0" height="998" border="0" align="bottom"> text/html 2018-05-08T08:47:07+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی نماز سر وقت http://abasalehzarand.ir/post/487 <img src="http://www.upsara.com/images/fua9_10882109-b.jpg" alt="" align="bottom" width="882" vspace="0" border="0" hspace="0" height="684"> text/html 2018-05-08T05:43:57+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی شهداء دعا کنید http://abasalehzarand.ir/post/486 <img src="http://www.upsara.com/images/nmyb_۲۰۱۸۰۵۰۸_۰۷۳۳۱۳.jpg" alt="" hspace="0" height="1112" align="bottom" width="885" vspace="0" border="0"> text/html 2018-05-01T03:30:29+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی امام صادق(ع): ‌ در قیامت خداوند چنان رحمت و مهربانی اش را می گستراند که حتی ابلیس نیز به طمع می افتد. http://abasalehzarand.ir/post/485 <img src="http://www.uploadina.com/02b2542856511cbe/1.jpghttp://www.uploadina.com/02b2542856511cbe/1.jpg" alt="" width="925" vspace="0" border="0" hspace="0" height="924" align="bottom"> text/html 2018-04-28T05:40:15+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی امام على علیه السلام : تا سخن را به زبان نیاورده اى، سخن در بند توست. همین كه آن را به زبان آوردى، تو در بند سخن در مى آیى. http://abasalehzarand.ir/post/484 <img src="http://www.upsara.com/images/8suj_سخن.jpg" alt="" align="bottom" width="925" vspace="0" border="0" hspace="0" height="1398"> text/html 2018-04-05T08:26:02+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی مادران چند شهیدی1 http://abasalehzarand.ir/post/483 <img src="http://uupload.ir/files/veyc_img-20180308-wa004115.jpg" alt="" hspace="0" height="974" align="bottom" width="935" vspace="0" border="0"> text/html 2018-04-04T07:42:20+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی فلسفه چفیه رهبر معظم انقلاب http://abasalehzarand.ir/post/482 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/8r72_estekbar1.jpg" alt="" align="bottom" width="836" vspace="0" border="0" hspace="0" height="428"></div> text/html 2018-03-28T05:31:56+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی قرآن در کلام رهبری http://abasalehzarand.ir/post/481 <div align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/u9dm_رهبری1.jpg" alt="" hspace="0" height="539" align="bottom" width="766" vspace="0" border="0"></div> text/html 2018-03-27T04:32:13+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی حمایت از کالای ایرانی http://abasalehzarand.ir/post/480 <div align="center"><img src="http://up.topforum.ir/images/79441263710270221606.jpg" alt="" align="bottom" width="806" vspace="0" border="0" hspace="0" height="568"></div> text/html 2018-03-25T09:28:23+01:00 abasalehzarand.ir سید مرتضی صمدانی مادران چند شهیدی http://abasalehzarand.ir/post/479 <img src="http://uupload.ir/files/k8r1_مادذر.jpg" alt="" hspace="0" height="625" align="bottom" width="886" vspace="0" border="0">